Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm ir izstrādājusi konkrētus piemērus vides aizsardzības kritērijiem publiskajos iepirkumos. ES zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir paredzēti, lai palīdzētu publiskajām iestādēm iepirkt ražojumus, pakalpojumus un būvdarbus ar samazinātu ietekmi uz vidi. Kritēriju kopa pastāvīgi tiek papildināta un pārskatīta.

 

Vairākas kritēriju grupas pašreiz tiek pārskatītas. Par jaunumiem Eiropas vides aizsardzības kritēriju izstrādes un pārskata procesā lasiet Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_process.htmKontaktinformācija:

   zpi@varam.gov.lv

  Inese Pelša
  Koordinācijas departaments
  Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļa       
  Vecākais eksperts
  Inese.pelsa@varam.gov.lv
  Tālr.: 67026457