E-mobilitātes attīstība

Ikdienā cilvēki izmanto dažādus transporta līdzekļus, bet, galvenokārt, izmanto ar fosilo degvielu darbināmus transportlīdzekļus, kas ievērojami piesārņo dabu, bet, pats galvenais, gaisu, ko paši elpojam. Lai Latvijas iedzīvotāji būtu veseli, ir svarīgi mazināt gaisa piesārņojumu pilsētās, kur ik dienas uzturas vairāki tūkstoši cilvēku.

Latvijā autotransports veido vairāk nekā 90% no SEG emisijām transporta sektorā. Rūpējoties par iedzīvotāju veselību un dabas aizsardzību kā viens no risinājumiem ir attīstīt e-mobilitāti jeb elektrisko transporta līdzekļu aktīvāku izmantošanu ikdienas dzīvē. 
 
Attēls

 

 

 

 

 

 

 

Kopumā e-mobilitātes attīstības tempu lielā mērā nosaka patērētāju informētība, uzskati un pārvietošanās paradumi. Taču, patērētāju izglītošanas un informēšanas aktivitātes bieži tiek veiktas nošķirti, radot apjukumu, jo tiek popularizēti  pretrunīgi viedokļi un argumenti saistībā ar e-mobilitāti.

Projekta īstenotājs ir biedrība “Baltijas Vides Forums”, kas sadarbībā ar Latvijas partneriem SIA “Ardenis”, Biedrība “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”, Biedrība “Vides Fakti” un Norvēģijas partneri “Enmira” AS, apņēmās īstenot projektu, kur vienlaikus tiek veikti patērētāju izglītošanas un informēšanas pasākumi, uzlabojot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem un veicinot straujāku e-mobilitātes attīstību Latvijā.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E-mobilitāte ir salīdzinoši jauna tēma Latvijā, ja skatāmies uz e-auto un e-velo. Turklāt, elektriskā transporta izmantošana ir veids, kā samazināt gaisa piesārņojumu un fosilās degvielas izmantošanu. Zinājām, ka tehnoloģiju attīstība norit strauji, un elektriskie transportlīdzekļi pamazām ienāk arī Latvijas tirgū.” stāstīja Baltijas Vides Foruma valdes priekšsēdētājas vietniece Ingrīda Brēmere

Projekta ietvaros tika uzrunātas pilsētu un novadu pašvaldības, uzņēmumi, izglītības iestādes un vecāko klašu skolēni, kā arī iedzīvotāji. Tika pētīta pašreizējā situācija, zināšanas un pieredze saistībā ar e-auto. Interesentiem tika sniegta iespēja praktiski iepazīt e-auto un e-velo, to funkcijas un specifiku.

Katrs projekta partneris savas pieredzes un kompetences jomā piedalījās projekta īstenošanā. Īpaši noderīga bija Norvēģijas partneru sniegtā pieredze e-mobilitātes attīstīšanas un ieviešanas jautājumos.

“Regulārās tikšanās ar projekta partneriem veicināja informācijas un pieredzes apmaiņu projekta konsorcija ietvaros, un tādējādi projekta partneri varēja papildināt savas zināšanas specifiskās e-mobilitātes jomās. Īpaši noderīgi partneru zināšanu papildināšanai bija vizīte Norvēģijā, kuras laikā gūtie iespaidi tika atspoguļoti plašsaziņās līdzekļos.”  Teica Ingrīda Brēmere

Projekta īstenošanas rezultātā tika sagatavots plašs informatīvo materiālu klāsts latviešu valodā dažādām mērķauditorijām, kā arī rīkotajos pasākumos interesenti ieguva ne tikai jaunu informāciju, bet arī varēja izmēģināt elektriskos transportlīdzekļus praksē.  –Pēc projekta noslēguma informācija par paveikto, kā arī e-mobilitātes sniegtajiem ieguvumiem un priekšrocībām, ir pieejama http://emobilitate.lv/e-mobilitate/ mājaslapā .

Par to, kas notiks tālāk Ingrīda Brēmere teica: “Turpinot sadarbību starp projekta partneriem, sagatavojot un ieviešot jaunus projektus, tiks nodrošināta tēmas aktualizēšana arī turpmāk. Tomēr, projekta patieso ilgtspēju var nodrošināt e-auto un e-velo skaita pieaugums un to plašāka izmantošana ikdienā, jo, kā parāda projekta ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, elektrisko transportlīdzekļu plašāka izmantošana būs atkarīga no vairākiem priekšnoteikumiem: uzlādes infrastruktūras pieejamības un nepieciešamajām investīcijām e-auto iegādei.”

 

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/ 14/GS/026/004

Biedrības “Baltijas Vides Forums” projekts “E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai”

Kopējais finansējums 132 301,00 EUR;  programmas līdzfinansējums 119 070,90 EUR

Īstenošanas periods: 19.03.2015. - 30.04.2016


 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv