Vai klimata pārmaiņas ietekmē lauku teritorijas?

Latvijas lauku teritorijas ir viens no galvenajiem mūsu dārgumiem. Lauki mūs apgādā ar visu nepieciešamo un, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņu ietekme uz Latviju turpina pieaugt un klimats krasi mainās, rodas bažas par Latvijas lauku teritoriju ilgtspēju.

Detalizēta un strukturēta informācija par to, kā novērst klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas lauku teritorijām Latvijā, nav apkopota, tāpēc galvenais projekta “Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās” mērķis ir apkopot un strukturēt šo informāciju, lai Latvijas lauku teritorijas turpinātu plaukt un gādāt par Latvijas labklājību.

Projekts ir vērsts uz sabiedrības izglītošanu un informēšanu par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauku teritorijām. Šis projekts piedāvā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentiem iepazīties ar risinājumiem un rīkiem klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai lauku teritorijās, kas ir ļoti būtiski mūsu tautsaimniecības atveseļošanai un turpmākajai attīstībai.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai vērstu sabiedrības uzmanību un informētu par klimata pārmaiņu radītajām sekām lauku reģionos projekta īstenotājs - Latvijas Lauksaimniecības universitāte, uzsāka darbu pie studentiem pieejamo materiālu atjaunināšanas un uzlabošanas, jo uzskatīja, ka studentu izglītošana šajā sfērā ir galvenais ceļš uz klimata pārmaiņu seku mazināšanu nākotnē.   

"Tēma (Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās) tika izvēlēta tāpēc, ka iepriekš ir bijuši dažādi klimata pārmaiņu projekti, bet maz pievērsta uzmanība lauksaimniecības specifikai un jautājumiem, kas saistīt ar klimata pārmaiņu mazināšanu saimniecībās - kur gan vēl labāk to realizēt, ja ne Latvijas Lauksaimniecības universitātē.” Atzīmēja Latvijas lauksaimniecības universitātes e-studiju metodiķis Nauris Pauliņš

Projekta sagatavošanās posmā, projekta īstenotāji veica situācija analīzi un izvērtēja tās jomas, ar kurām ikdienā saskaras pašvaldību darbinieki. Turpinājumā tika analizēti mācību kursi, kuros varētu iekļaut specifiskās jomas un tēmas par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauku teritorijām.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

Projekts norisinājās darbīgā atmosfērā, kur plecu pie pleca strādāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju centra, Latvijas lauksaimniecības universitātes  Lauku inženieru fakultātes un Zemgales plānošanas reģionu pārstāvji, kā arī Norvēģijas partneri - Biedrība “Innovation Circle Network” dalījās savā pieredzē par sadarbību ar pašvaldībām apkārtējās teritorijas plānošanā un efektīvas klimata politikas veidošanā.

“Projekta gaita bija visai darbīga, jo noteiktais darba apjoms bija liels, kas nebija viegli izdarāms. Ja sākotnēji domājām izstrādāt visu videolekciju veidā, tad projekta īstenošanas laikā sapratām, ka ir daļa jāpārliek arī uz tekstuāliem materiāliem, un gala rezultāts ir sanācis pozitīvs.” Pārdomās dalījās Latvijas lauksaimniecības universitātes  e-studiju metodiķis Nauris Pauliņš

Projekta rezultātā ir izveidots jauns kurss Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kas pieejams gan kā izvēles kurss studentiem no dažādām programmām, gan kā ārējais kurss, kas ir paredzēts ikvienam interesentam. Papildus tam, tika noorganizēts semināru cikls par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz lauku teritorijām, kur piedalījās speciālisti un dalījās ar savu praktisko pieredzi klimata pārmaiņu jomā.

"Projekta procesā izstrādātie materiāli tiks izmantoti darbā ar studentiem, piemēram, tādos kursos kā Ainavu arhitektūra, Lietišķā ekoloģija, Reģionālā un ainavu plānošana, Ainavu projektēšana, u.c.” par projektā sasniegtajiem rezultātiem stāstīja Nauris Pauliņš

Vairāk informācijas meklē šeit: http://www.eklimats.lv/index.php/lv/  (projekta mājaslapa)

 


Projekta līguma Nr.2/EEZLV02/14/GS/062/002

Latvijas Lauksaimniecības universitātes projekts “Elektronisko materiālu kapacitātes paaugstināšana par klimata pārmaiņām lauku teritorijās”

Kopējais finansējums 86 912,00 EUR; programmas līdzfinansējums 73 875,00 EUR

Īstenošanas periods: 12.03.2015. - 30.04.2016.

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv