Logo

Eiropas Savienības LIFE programmas 2021-2027 Klimata apakšprogrammas projekts “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”, angļu valodā “Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia” (turpmāk - LIFE LATESTadapt) tiek finansēts līguma Nr. 101074438 ietvaros ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Igaunijas Republikas Klimata ministrijas finansiālu atbalstu, un tā īstenošana norisinās no 2022.gada 1. septembra līdz 2027. gada 31. augustam.

 

LIFE LATESTadapt tīmekļa vietne: https://lifelatestadapt.viimsivald.ee/lv/sakuma-lapa/

Projekta sociālo tīklu Facebook konts: https://www.facebook.com/LATESTadapt

 

Kontaktinformācija:

Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments, Telpiskās plānošanas politikas nodaļa
Projektu koordinatore Annija Danenberga: annija.danenberga@varam.gov.lv , Tālr. (+371) 66016707