Statuss:
Noslēdzies

Life

LIFE14 CAP/LV/000002

Norises laiks: 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris

Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VRAA Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas  veidots LIFE programmas projekts.

CAP LIFE LAT projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta laikā tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un īstenotāju mācības, izstrādāta mentoru programma un organizēta īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai.

Projekta laikā pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkotas regulāras mācības un pieredzes apmaiņas pasākumi gan vietējā, gan Baltijas mērogā.

LIFE atbalsta vienība nodrošina arī LIFE dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.

CAP LIFE LAT projekta stratēģiskā vīzija:

  • Iesniegumu skaita pieaugums;
  • Apstiprināto projektu skaita pieaugums.

Projektā plānotie rezultāti:

  • Pieaudzis sabiedrības informētības līmenis par LIFE programmas iespējām;
  • Parādījušies iesniedzēji, kas līdz šim nav īstenojuši LIFE projektus – pašvaldības, uzņēmumi, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas;
  • Par 10% palielinājies iesniegto pieteikumu skaits;
  • Par 10% palielinājies atbalstīto pieteikumu skaits;
  • Izveidota darboties spējīga un kompetenta LIFE atbalsta vienība.

Vairāk par pieteikšanos LIFE programmai šeit un www.lifeprogramma.lv

Projekta pārskats: Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā

 

Kontakti:
Jānis Vēbers

E-pasts: janis.vebers@vraa.gov.lv
Mob.tel: 28665583

Dārta Treija
E-pasts: darta.treija@varam.gov.lv
Tel.: 67026579