Publiskās diskusijas "Latvijas nākotne jaunajā klimata realitātē" prezentācijas

1. Climate change – the current global situation. T.Uustal, Estonian Environmental Research Centre

2. Latvijas nākotne jaunajā klimata realitātē. A.Vīksna, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

3. Low Carbon Development – global tendencies.  Dr. S. Buckle, CMG FInstP, Head of Climate, Biodiversity and Water Division, Environment Directorate, OECD

4. Oglekļa mazietilpīga attīstība Latvijā.  Dr.Oec. I.Prūse, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore