Semināri par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem 3.4.1.1.aktivitātē ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Semināru norises laiks un vieta:

Datums

Laiks

Vieta

15.11.

10:00

Jelgava

Hotel „Jelgava”, Lielā iela 6,

22.11.

10:00

Cēsis

a/s „CATA”  kultūras nams, Jāņa Poruka iela 8

24.11.

11:00

Rēzekne

Hotel „Latgale”, Atbrīvošanas aleja 98

29.11.

11:00

Kuldīga

Hotel „Metropole”, Baznīcas iela 11

01.12.

10:00

Rīga

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, 409.telpa

Par dalību semināros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz informēt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: Austra.Auzina@varam.gov.lv. Vienlaikus aicinām sūtīt specifiskos jautājumus uz  e-pastu esfondi@vidm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas semināra laikā.

Semināra programma

10.00 – 10.20 Semināra dalībnieku reģistrācija  (Dalībnieku reģistrācija Rēzeknē un Kuldīgā no 11:00)

I daļa – projekta sagatavošana un iesnieguma iesniegšana (VARAM)

10.20 – 10.50 Eiropas Savienības fondu projektu ieviešana:
*   tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam
*   maksājumu virzības process, naudas plūsmas prognozes sastādīšana, finanšu plūsmas nodrošināšana, apgrozāmie līdzekļi.

10.50 – 11.10 Prasības projekta iesniedzējiem:
*   sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (Līgums vai lēmums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu), 
*   ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu piederība

11.10 – 11.30 Aktivitātes nosacījumi:
*   detalizācija aktivitātes projektiem;
*   tehniski ekonomiskais pamatojums;
*   izmaksu attiecināmība (TEP un iesniegumā);
*   Finanšu analīze (makroekonomiskie rādītāji, finanšu līdzekļu pieejamība (aizņēmumi, galvojumi),).

11.30 – 12.00 projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana:
*   vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai;
*   projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji,
*   biežākās kļūdas iesniegumu aizpildīšanā;
*   aktivitātes ieviešanas laika grafiks.

12.00 – 12.30 Pārtraukums

II daļa – projekta ieviešana

12.30 – 13.30 projektu ieviešanas shēma (CFLA)
*   civiltiesiskais līgums/vienošanās par projekta ieviešanu
*   projekta vadība
*   iepirkumi
*   pārbaudes
*   grozījumi līgumā/vienošanās par projekta ieviešanu;

13.30 – 14.00 izmaiņas projekta aktivitātēs (VARAM):
*   projekta finanšu ietaupījuma izmantošana
*   projekta sadārdzinājums un tā pamatotība
*   TEP akcepta precizēšana/papildināšana
*   projekta fizisko indikatoru izmaiņu pamatojums un atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai.

14.00 – Jautājumi, diskusijas

Prezentācijas, uzdotie jautājumi un atbildes