Seminārs
par projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem
un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem
aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Rēzekne – 26.novembris, plkst. 11:00
Rēzeknes pilsētas domes telpās (mazajā zālē), Atbrīvošanas aleja 93

Rīga – 2.decembris, plkst. 10:00
Vides ministrijas telpās, Peldu iela 25, 409.telpa

Saldus – 14.decembris, plkst. 10:00
(Saldus pilsētas bibliotēkas telpās (3.stāvā), Tūristu iela 3)

Notikušo semināru prezentācijas

Jautājumi un atbildes

Semināra programma

10.00 – 10.20 Semināra dalībnieku reģistrācija

I daļa – projekta sagatavošana un iesnieguma iesniegšana (VIDM)

10.20 – 10.50 Eiropas Savienības fondu projektu ieviešana:

 • tiesiskais ietvars 2007. - 2013.gadam (aktuālā informācija, ņemot vērā visas izmaiņas tiesību aktos līdz 2010.gada novembrim un plānotās izmaiņas)

 • maksājumu virzības process, naudas plūsmas prognozes sastādīšana, finanšu plūsmas nodrošināšana, apgrozāmie līdzekļi.

10.50 – 11.10 Prasības projekta iesniedzējiem:

 • sabiedriskā pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (Līgums vai lēmums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu),

 • ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu piederība

 • izmaiņas Aģentūru likumā.

11.10 – 11.30 Aktivitātes nosacījumi:

 • detalizācija aktivitātes projektiem;

 • tehniski ekonomiskais pamatojums;

 • izmaksu attiecināmība (TEP un iesniegumā);

 • Finanšu analīze (makroekonomiskie rādītāji, finanšu līdzekļu pieejamība (aizņēmumi, galvojumi),).

11.30 – 12.00 projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšana:

 • vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai;

 • projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriji, biežākās kļūdas iesniegumu aizpildīšanā;

 • aktivitātes ieviešanas laika grafiks.

12.00 – 12.30 Pārtraukums

II daļa – projekta ieviešana

12.30 – 13.30 projektu ieviešanas shēma (CFLA)

 • civiltiesiskais līgums/vienošanās par projekta ieviešanu

 • projekta vadība

 • iepirkumi

 • pārbaudes

 • grozījumi līgumā/vienošanās par projekta ieviešanu;

13.30 – 14.00 izmaiņas projekta aktivitātēs (VIDM):

 • projekta finanšu ietaupījuma izmantošanas iespējas

 • TEP akcepta precizēšana/papildināšana

 • projekta fizisko indikatoru izmaiņu pamatojums un atbilstība sākotnējā mērķa sasniegšanai.

14.00 – Jautājumi, diskusijas

Par dalību semināros, lai nodrošinātu materiālu pieejamību, Vides ministrija lūdz informēt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi: Maija.Gleizde@vidm.gov.lv.

Vienlaikus aicinām sūtīt specifiskos jautājumus uz e-pastu: esfondi@vidm.gov.lv. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem tiks sniegtas arī semināra laikā.