Reģionālo semināru cikls  
par projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem 3.4.1.1. aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 

Preiļi – 2008. gada 29. oktobris
Preiļu kultūras nama konferenču zāle, Raiņa bulvāris 28 

Jelgava – 2008. gada 31. oktobris
Viesu nams „Zemnieku cienasts”, Rīgas – Jelgavas šosejas 43. kilometrs 

Rīga – 2008. gada 7. novembris
Vides ministrija, 4. stāva zāle, Peldu iela 25 

Saldus – 2008. gada 10. novembris
Saldus pilsētas bibliotēka, Tūristu iela 3  

Mūrmuiža – 2008. gada 12. novembris
Valmieras raj., Kauguru pagasts, Pagastmāja

 

Rīga – 2008. gada 14. novembris
Vides ministrija, 4. stāva zāle, Peldu iela 25

 

Semināru programma

9.30 – 10.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.30

ES fondu projektu ieviešana – tiesiskais ietvars 2007. – 2013. gadam
(prezentācija)

10.30 – 10.45

Apakšaktivitātes ieviešanas laika grafiks
(prezentācija)

10.45 – 11.15

MK 2007. gada 18. decembra noteikumu Nr. 912

„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” detalizēto prasību piemērošana aktivitātes ietvaros iesniedzamo projektu iesniegšanai
(prezentācija 29.10.08.)

11.15 – 12.00

Finanšu līdzekļu pieejamība un projektu ieviešanas shēma
(prezentācija)

12.00 – 12.30

Kafijas pauze

12.30 – 13.15

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, t.sk. sabiedrisko pakalpojumu līgums vai pārvaldes lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
(prezentācija1prezentācija2prezentācija3)

13.15 – 13.45

Finanšu analīzes izstrāde
(prezentācija1) (prezentācija2 (31.10.2008.))

13.45 – 14.00

Iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšana
(prezentācija)

 

 

Semināros uzdotie jautājumi un atbildes