Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedriskās apspriedes procedūru par politikas iespējām uz tirgu balstītu mehānismu pielietošanai, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi no starptautiskās aviācijas darbībām.

Sabiedriskajā apspriedē līdz 2013.gada 13.septembrim var piedalīties visi Eiropas Savienības iedzīvotāji, iesaistītās institūcijas, organizācijas un partneri.

Sabiedriskās apspriedes mērķis

Šīs apspriedes mērķis ir apkopot pieredzes, ieteikumus un atzinumus, kas saistīti ar starptautisko un Eiropas Savienības politiku klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai no starptautiskās aviācijas darbībām, izmantojot uz tirgu balstītus pasākumus (market-based measures – MBM). Ar šo konsultāciju tiek lūgti jautājumi un atbildes par politikas iespējām, kas šobrīd tiek izstrādātas starptautiskā līmenī Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (International Civil Aviation Organisation – ICAO) ietvaros, kā arī tiek apkopots partneru redzējums par iespējām samazināt administratīvo slogu mazajiem emitētājiem – mazajiem Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas gaisa kuģu operatoriem, kuri gadā saražo mazāk kā 25 000 t CO2 emisiju.

Kā iesniegt savu viedokli

Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, Eiropas Komisija lūdz institūcijas un organizācijas, kas vēlas sabiedriskās konsultācijas ietvaros iesniegt komentārus, sniegt Eiropas Komisijai un sabiedrībai kopumā informāciju par sevi un ko pārstāv, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā (Transparency Register) un parakstoties Uzvedības kodeksā. Ja organizācija nevēlas sniegt šādu informāciju, Eiropas Komisija saskaņā ar noteikto politiku uzskatīs iesniegto viedokli kā daļu no individuālā ieguldījuma. (Consultation Standards, see COM (2002) 704, and Communication on ETI Follow-up, see COM (2007) 127).

Ja Jūs neesat reģistrējušies, Jums ir iespēja reģistrēties šeit.

Lūgums, sūtot informāciju uz norādītajām elektroniskā pasta adresēm, kā CC pievienot arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-pasta adresi: Helena.Rimsa@varam.gov.lv.

Konsultāciju dokuments

Jūs varat iepazīties ar konsultāciju dokumentu „Konsultācija par politikas iespējām uz tirgu balstītiem pasākumiem, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi no starptautiskās aviācijas darbībām” šeit.

Aptauja

Lai sniegtu savu ieguldījumu, lūdzu atbildēt uz jautājumiem, kas sniegti konsultāciju dokumenta „Konsultācija par politikas iespējām uz tirgu balstītiem pasākumiem, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi no starptautiskās aviācijas darbībām” F sadaļā ("Questions for consultation").

Atsauces dokumenti  un citas saistītās konsultācijas

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta Klimata pārmaiņu ierobežošana vienība B3.

e-pasta adrese:
CLIMA-CONSULTATION-AVIATION-2013@ec.europa.eu.

Pasta adrese:
Eiropas Komisija
Ģenerāldirektorāts Klimata pārmaiņu ierobežošana
Vienība B3
B-1049 Brisele
Beļģija

Detāla informācija ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.