Attēls

VARAM aktivitātes 2007.–2013.gada plānošanas periodā Eiropas Savienības fondu kontekstā darbības programmām „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumu „Vide”, „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” un „Vides aizsardzības infrastruktūra” projektu griezumā.

1a.  ES fondu projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana
1b.  ES fondu projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana
2.    Finanšu plānojums 2007.–2013.gads
3.    3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000.
4.    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esošās aktivitātes (ieskaitot Reģionālās attīstības projektus). Pieejami 2 gab.
5.    Atkritumu saimniecība
6.    Plūdu risku samazināšana
7.    Dabas aizsardzība un infrastruktūras izveide
8.    3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība
9.    Vēsturiski piesārņotās vietas
10.  Finansējuma sadalījums pa plānošanas reģioniem (ūdens līdz 2000)
11.  VARAM logo un bilde
12.  VARAM logo angļu valodā
13.  VARAM logo latviešu valodā (atrodas Rīgā, Peldu ielā 25, 101.telpā)

Tehniskais apraksts:

  1. Mobili, izvelkami un saliekami stendi.
  2. Stenda svars ar somu līdz 20 kg.
  3. Atsevišķā somā stenda augšējā daļa ar ES, ERAF, KF un ESF logotipiem un stendiem pievienojamu apgaismojumu.

Stendi atrodas Rīgā, Pils ielā 17.

Stendu maketi