Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 8.panta otro daļu Latvijā ir noteikti šādi upju baseinu apgabali — Daugavas, Lielupes, Gaujas un Ventas baseinu apgabali.

Likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka katra upju baseinu apgabala apsaimniekošanas pasākumu koordinācijai izveido konsultatīvo padomi, kurā iekļauj valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Konsultatīvās padomes nolikumu nosaka 2003.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.681 “Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums”, saskaņā ar kuriem konsultatīvo padomju  personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Ar 01.01.2013. Konsultatīvo padomju sekretariāta funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļa. Kontaktpersonas uzziņām:

Baiba Zasa
Vecākā eksperte
Tālr.: 67026910
e-pasts: baiba.zasa@varam.gov.lv


Sēžu protokoli un citi materiāli

 

Daugava

Gauja

Lielupe

Venta

3.sasaukums (2016.04.19.-2022)

Sēžu protokoli un citi materiāli

2020.02.28 sēde

2019.06.17 sēde

2018.12.04 sēde
2018.05.28 sēde
2017.05.25 sēde
2016.11.10 sēde

2016.05.12 sēde

2020.02.28 sēde

2019.06.17 sēde
2018.12.04 sēde
2018.05.28 sēde

2016.05.26 sēde

2020.02.28 sēde

2019.06.17 sēde
2018.12.04 sēde
2018.05.28 sēde 
2016.05.18 sēde

2020.02.28 sēde

2019.06.17 sēde
2018.12.04 sēde
2018.05.28 sēde
2016.05.25 sēde