Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS) tiek uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmās apstrādātajiem informācijas resursiem, kā arī informācija par valsts informācijas sistēmu darbībai nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem resursiem un pakalpojumiem.

Latvijas Atvērto datu portālā www.data.gov.lv ir pieejami dati par Valsts informācijas sistēmām, valsts informācijas resursiem un IKT starpiestāžu pakalpojumiem https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-informacijas-un-kumunikaciju-tehnologiju-resursi-un-ikt-starpiestazu-pakalpojumi .

Par Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu VIRSIS atbildīgā persona: Ingars Liepiņš, Tālr.: 66016729,  e-pasts: ingars.liepins@varam.gov.lv.