Atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas plānam un reģionālajiem un pašvaldību plāniem.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006. -2012 gadam un atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni ir spēkā līdz to termiņa beigām.

Atkritumu apsaimniekošanas plānus saskaņo atbilstoši Ministru kabineta darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas plānu, izstrādātājs nodrošina sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšanu un viedokļu uzklausīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanā un par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, nodrošinot iespēju vismaz 40 dienas iesniegt priekšlikumus par attiecīgo plāna projektu. Sabiedrības viedokļus izvērtē pirms lēmuma pieņemšanas par attiecīgā plāna apstiprināšanu.

Informatīvais ziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam izpildi 2013., 2014. un 2015.gadā

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna vides pārskats.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. -2020.gadam apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 100 "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam" (prot.Nr.11 35.§)

 
Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015. - 2021. gadam

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. - 2020. gadam

Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. - 2020. gadam