Atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas plānam un reģionālajiem un pašvaldību plāniem.

Atkritumu apsaimniekošanas plānus saskaņo atbilstoši Ministru kabineta darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas plānu, izstrādātājs nodrošina sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšanu un viedokļu uzklausīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanā un par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, nodrošinot iespēju vismaz 40 dienas iesniegt priekšlikumus par attiecīgo plāna projektu. Sabiedrības viedokļus izvērtē pirms lēmuma pieņemšanas par attiecīgā plāna apstiprināšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45.

Atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošās pašvaldības līdz 2022. gada 30. decembrim izstrādā un apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus vai atkritumu apsaimniekošanas plānu pašvaldības administratīvajai teritorijai, ja pašvaldība nepiekrīt apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu, laikposmam līdz 2027. gada 30. decembrim.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. -2020.gadam apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 100 "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam" (prot.Nr.11 35.§)

Informatīvais ziņojums par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam izpildi 2013., 2014. un 2015.gadā
 
Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2015. - 2021. gadam

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. - 2020. gadam

Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014. - 2020. gadam