Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2018.gada 27.septembrī notika seminārs ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” finansējuma saņēmējiem, lai informētu par jautājumiem saistībā ar Kohēzijas fonda projektu ieviešanas praktiskajiem aspektiem projektu ieviešanas veicināšanai, tajā skaitā, projektu uzraudzības un finanšu rādītāju nodrošināšanai.

Semināra materiāli: