Eiropas Komisija ir uzsākusi šādu sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokļus. Mērķis ir apkopot visu ieinteresēto personu viedokļus par Kodoliekārtu likvidēšanas palīdzības programmu, izmantojot anketu.

Tiešsaistes aptaujas anketa ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NDAPsurvey2017.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 2017. gada 29. septembrim. Aicinām paust viedokli tās ietvaros, aizpildot minēto anketu.

Plašāka informācija pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme.