Nosaukums:

Likumprojekts “Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 22.07.2021.

Dokumenti:

Normatīvā akta projektsAnotācija

Atbildīgais:

Anna Djakova, tālr. 67026473, Anna.Djakova@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi” projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 13.08.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Agnese Andžāne, tālr. 67026469, agnese.andzane@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu konkursa „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi” projekts

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 09.07.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Jānis Gorbunovs, tālr. 67026485 janis.gorbunovs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 30.04.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Jānis Gorbunovs, tālr. 67026485 Janis.Gorbunovs@varam.gov.lv

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 26.09.2016.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Aija Smalkā, tālr. 67026522 Aija.Smalka@varam.gov.lv