Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokļus par iespējām samazināt vides piesārņojumu ar mikroplastmasas daļiņām. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir informēt par minēto problēmu, kā arī dot iespēju plašam ieinteresēto personu lokam paust viedokli par minētās problēmas aktualitāti un avotiem, kā arī izteikt vērtējumu par efektīvākajiem risinājumiem, kā novērst plastmasas daļiņu nonākšanu ūdeņos.

Tiešsaistes aptaujas anketa (angļu valodā) ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IORREMSurvey.

Atbildes var sniegt jebkurā no 23 oficiālajām ES valodām, taču respondenti tiek aicināti anketu aizpildīt angļu valodā, lai vienkāršotu un paātrinātu saņemto datu apstrādi.

Sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz 2017. gada 16. oktobrim. Aicinām paust viedokli tās ietvaros, aizpildot minēto anketu.

Plašāka informācija par projektu, kura ietveros tiek veikta šī aptauja, ir atrodama vietnē: www.eumicroplastics.com