22.10.2010 Informāciju sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Š.g. 28.oktobrī plkst. 09:30 Vides ministrijas telpās (Rīgā, Peldu ielā 25, 409.telpā) notiks informatīvs pasākums Kohēzijas fonda (KF) 2.projektu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniedzējiem 2007. – 2013. gada finanšu plānošanas perioda 3.5.1.2.1.apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” (turpmāk– apakšaktivitāte) .

Semināra darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

  • grozījumi tiesiskajā ietvarā par 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”;
  • finanšu shēma 2010.gada apstiprinātajiem projektiem;
  • projektu iesniegumu 2.projektu atlases kārtas ieviešanas laika grafiks, 
  • naudas plūsmas prognozes sastādīšana;
  • projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un projektu ieviešanas nosacījumi;
  • finanšu līdzekļu pieejamība un projektu ieviešanas shēma;
  • iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežāk pieļautās kļūdas projektu pieteikumu aizpildīšanā.

Sīkākai informācijai par semināru: Signe Zakka, Vides ministrijas Projektu finanšu un atbalsta departamenta Projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja, e-pasts: signe.zakka@vidm.gov.lv, tel. 66016751.

Semināra prezentācijas

logo