VARAM aicina valsts pārvaldes un IKT jomas ekspertus, uzņēmēju un patērētāju sabiedriskās organizācijas izmantot iespēju piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā sabiedriskajā apspriedē par Vienotās digitālās vārtejas (Single Digital Gateway) izveidi, līdz š.g. 21.novembrim tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu.
Vienotā digitālā vārteja tiek izveidota saskaņā ar ES Vienotā Digitālā tirgus stratēģiju (Digital Single Market Strategy). Vienotā digitālā vārteja tiešsaistē nodrošinās atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, sniedzot vienkāršotu pieeju informācijai par ES Vienoto tirgu, darba, dzīvošanas un studiju iespējām ES dalībvalstīs, kā arī atvieglos pārrobežu pakalpojumu sniegšanu. Vienotā digitālā vārteja tiks izveidota pamatojoties uz jau eksistējošiem portāliem, sistēmām un tīkliem, uzlabojot sadarbību starp tiem.
Sabiedriskās apspriedes dokumenti latviešu valodā ir publicēti Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriežu tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_lv.htm zem norādes „Iekšējais tirgus: Vienota digitāla piekļuve. No tās tiksiet novirzīti uz citu vietni http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896&lang=lv, kur atrodot saiti Participate in the consultation, variet sniegt atbildes uz sabiedriskās apspriedes jautājumiem. Anketu aizpildīt var latviešu valodā, vietnes labajā augšējā stūrī izvēloties latviešu valodu.Lūdzam aizpildīto aptaujas anketu saglabāt arī atsevišķā datnē un nosūtīt to VARAM Eiropas lietu koordinatoriem (es@varam.gov.lv) un Publisko pakalpojumu departamenta Elektronisko pakalpojumu nodaļai (aigars.stirna@varam.gov.lv un gatis.ozols@varam.gov.lv); Jūsu viedokļi tiks ņemti vērā attīstot Latvijas publiskos pakalpojumus un publiskās pārvaldes informācijas sistēmas.