"Zaļais sertifikāts" ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās tiek saudzēta vide un ainava, racionāli izmantoti ūdens un enerģijas resursi, organizēta videi draudzīga atkritumu savākšana un apsaimniekošana, tūristiem piedāvātas videi draudzīgas aktivitātes, veselīga vietējā ražojuma pārtika un pilnvērtīga informācija par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

Zaļais sertifikāts tiek piešķirts, lai:

  • stimulētu tūrisma uzņēmējus atjaunot, būvēt un iekārtot lauku tūrisma mītnes novadam raksturīgā, tradicionālā veidā, saglabājot ainavu savdabību, izmantojot videi draudzīgus vietējā ražojuma būvmateriālus;

  • nodrošinātu tūrisma uzņēmējdarbību, kas veicina dabas daudzveidības saglabāšanu;

  • radītu lauku tūrisma uzņēmējos pārliecību, ka ilgtspējīga lauku tūrisma attīstība nodrošina plašas ekonomiskās attīstības iespējas.

2006. gada 25. augustā pie Vides ministrijas tika izveidota Zaļā sertifikāta novērtējuma komisija. 2007. gadā tika apstiprināts Zaļā sertifikāta novērtējuma komisijas nolikums, kā arī Zaļā sertifikāta piešķiršanas kārtība un kritēriji lauku tūrisma mītnēm.