2016. gada 1. jūlija ekspertu seminārs “Metodoloģiskās pieejas risku un ievainojamības novērtēšanai”