30.05.2017

 

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums „Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināt VSS – 09.06.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

I. Cahrausa, tālr. 67026924, ilze.cahrausa@varam.gov.lv