14.11.2019

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Aizsargjoslu likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 22.novembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Laura Seile, tālr.: 67026484, laura.seile@varam.gov.lv