Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Edvīns Kāpostiņš, tālr.670265656, edvins.kapostins@varam.gov.lv