03.03.2020

 

Nosaukums:

Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M. Jēkabsons, tālr. 66016754, e-pasts: mikus.jekabsons@varam.gov.lv