19.11.2019

 

Nosaukums:

Likumprojekts ” Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B, Ogre, Ogres novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts /Anotācija

Atbildīgais:

Anda Sprūde, tālr. 67026438, anda.sprude@varam.gov.lv