04.09.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas lieguma „Maņģenes meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 20. augustam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, atjauninātas dokumentu versijas

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

D.Saulīte, tālr. 67026587, diana.saulite@varam.gov.lv