28.11.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jūrmalas Baltā kāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 6. decembrim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija

Atbildīgais:

I.Ozoliņa, tālr.: 66016789, ivita.ozolina@varam.gov.lv