10.03.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 20. martam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Bunere, tālr. 67026917, sabine.bunere@varam.gov.lv