19.12.2016

 

Nosaukums:

Ministru kabineta rīkojuma projekts ”Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā”

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā
Plānots izsludināts VSS – 05.02.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

V. Obersts, tālr. 67026438, viesturs.obersts@varam.gov.lv