22.08.2017

Nosaukums:

MK sēdes Protokllēmuma projekts
Informatīvais ziņojums „Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, viedokļus, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 6. septembrim

Dokumenti:

Protokllēmuma Projekts/Informatīvais ziņojums

Atbildīgais:

S.Bunere, tālr.: 67026917, sabine.bunere@varam.gov.lv