Digitālā transformācija
Konference2

25. maijā visas projekta dalībvalstis kopā ar saviem partneriem tiek gaidītas Rīgā uz projekta noslēguma konferenci, ko rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Konferences galvenais mērķis ir aplūkot projekta norisi, rezultātus un izstrādātos materiālus, kurus var izmantot tālākajā darbā. Partneri dalīsies ar savām atsauksmēm un turpmākajiem plāniem par mazo un vidējo uzņēmumu atbalstīšanu un veicināšanu, kas tika plānoti kā daļa no Rīcības plāna darbībām, kas uzlabotu valsts un reģionālās politikas instrumentus.

Konferences sākumā Rūta Ročāne, Interreg Europe apvienotā sekretariāta finanšu speciāliste, sniegs ieskatu programmas pašreizējā situācijā. Tad projekta vadītāji no projekta vadošās valsts un partnervalstīm dalīsies apskatā par aizvadītajām DigiBEST projekta galvenajām aktivitātēm, izstrādātajiem dokumentiem un secinājumiem.

Konferencē visas projekta partnervalstis – Latvija, Norvēģija, Itālija, Spānija, Austrija un Portugāle – atskatīsies uz paveiktajām aktivitātēm, kas atbalstīs un veicinās MVU konkurētspēju, digitāli transformējot savu pamatdarbību.

Konferences otrajā dienā projekta partneri tiksies noslēdzošajā sapulcē, lai apspriestu noslēguma atziņas un apciemotu kādu MVU, lai praktiskā veidā apskatīties uzņēmējdarbības procesus, kuros ir integrēti digitālās transformācijas principi.

Noslēguma konferences darba kārtība:

9:30 sākums

– Ievadvārdi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas;

- Interreg Europe apvienotā sekretariāta finanšu speciāliste Rūta Ročāne;

– Projekta aktivitāšu apskats no vadošās iestādes VARAM un partnera – Latvijas Universitātes.

10:50 Rīcības plāna īstenošanas rezultāti

- vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; Latvijas IT klasteris/Digitālās inovācijas centrs

- Trondelagas apgabala pašvaldība, Norvēģija,

- Sviluppo Basilicata SPA, Itālija,

- Granadas provinces padome, Spānija,

- Austrija pārstāvi,

- Tâmega e Sousa starppašvaldību kopiena, Portugāle

14:15 Projekta rezultātu prezentācija

- jautājumi, secinājumi - konferences noslēgums

DigiBEST projekts, kur vadošais partneris ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, apņēmies veicināt mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, īstenojot MVU digitālo transformāciju, izmantojot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības metožu iespējas. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds programmas INTERREG EUROPE ietvaros. Projektā sadarbojas septiņi partneri - no Latvijas (vadošais partneris), Norvēģijas, Itālijas, Spānijas, Austrijas un Portugāles.

Ar visām projekta aktualitātēm, pasākumiem un labajām praksēm vari iepazīties šeit: http://www.interregeurope.eu/digibest/news/