CFLA Fondi un investīcijas Preses relīze

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina līdz 2024. gada 17. maijam pieteikties pilsētu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam gaisa piesārņojuma mazināšanai. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim pieejami 2,82 miljoni eiro.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES fondu programma izveidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, uzlabojot centralizētajā siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu darbību, ieviešot tehniskos risinājumus, kas samazina putekļu emisijas gaisā.

ES finansējums varēs tikt izmantots, lai pārbūvētu vai rekonstruētu centralizētās siltumapgādes ražošanas avotu sadedzināšanas iekārtas ar putekļu emisiju attīrīšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai tās atbilstu prasībām normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām pēc 2025. gada 1. janvāra.

Ar ERAF finansējumu varēs segt 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. Kopā pieejamais ES fondu finansējums šajā atlasē  – 2 822 173 eiro.

Projekta iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 12. marta līdz 17. maijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts VARAM izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.7. pasākuma "Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.

 

Informāciju sagatavoja:
Lingita Lina Henritiusa
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr. 26808660, lingita.lina.henritiusa@cfla.gov.lv; www.cfla.gov.lv