Digitālā transformācija Preses relīze
Telekomunikāciju ministru sanāksme

23.-24.oktobrī Spānijā, Leonā norit neformālā Eiropas Savienības (ES) telekomunikāciju ministru sanāksme par digitālās transformācijas politikas aktualitātēm. Latvijas delegāciju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics.

Sanāksmē diskutēts par Digitālās desmitgades programmas ieviešanu, digitālo tiesību īstenošanas nodrošināšanu, ilgtspējīgas un drošas digitālās vides veicināšanu un ES digitālās suverenitātes un neatkarības nodrošināšanu. Neformālajā sanāksmē apspriesta  uz digitālajām tiesībām un principiem vērsta pieeja jaunām tehnoloģijām.

Eiropā Mākslīgā intelekta regula[1] drīzumā nodrošinās skaidru tiesisko ietvaru mākslīgā intelekta risinājumu attīstībai, un pielietošanai. Tomēr tādām jaunajām tehnoloģijām, kā piemēram, neirotehnoloģijām vai sintētiskajai bioloģijai, kuras šobrīd piedzīvo strauju attīstību, ir nepieciešama proaktīva pieeja, lai nodrošinātu personu pamattiesību aizsardzību un to attīstība notiktu saskaņā ar ES kopējām vērtībām.

VARAM valsts sekretārs uzsvēra, ka, ņemot vērā lielo ietekmi, kādu mākslīgā intelekta izmantošana informatīvajā vidē rada uz cilvēkiem un sabiedrību, īpaša uzmanība ir pievēršama sociālās atbildības, cilvēktiesību, ietekmes uz demokrātiju un ētikas jautājumiem saistībā ar šo tehnoloģiju izmantošanu.

Diskusijā par telekomunikāciju nozares nākotni apspriesti pasākumi ilgtspējīgas un drošas digitālās vides veicināšanai un ES digitālās suverenitātes un neatkarības nodrošināšanai.

“Latvijas ieskatā būtiska ir ne tikai digitālo risinājumu un tehnoloģiju attīstīšana, paralēli nepieciešams strādāt pie šo tehnoloģiju drošības, lai apzinātu iespējamos draudus un ieviestu atbilstošus drošības pasākumus, mazinātu un novērstu datu ļaunprātīgu izmantošanu, kiberuzbrukumus, kā arī sabiedrības prasmēm šīs tehnoloģijas droši izmantot,” norāda E. Balševics.

Tāpat sanāksmes laikā parakstīta kopīga deklarācija “Leonas deklarācija par Eiropas neirotehnoloģiju: uz tiesībām orientēta pieeja”, kurā dalībvalstis apņemas izmantojot publiskā un privātā sektora partnerību, veicināt ES suverenitātes stiprināšanu, attīstīt uz tiesībām orientētu neirotehnoloģiju jomu, palielināt ieguldījumus neirotehnoloģijās.

Neirotehnoloģija attiecas uz ierīcēm un procedūrām, ko izmanto, lai piekļūtu, uzraudzītu, izmeklētu, novērtētu, vai atdarinātu nervu sistēmu struktūru un funkcijas. Tā izceļas kā viena no mūsdienu tehnoloģijām, kas paver jaunas ārstēšanas un profilaktiskās medicīnas iespējas cilvēkiem, kuri cieš no garīgām un neiroloģiskām slimībām, piemēram, Alcheimera slimības, ļaujot pilnvērtīgāk iekļauties sabiedrībā un paaugstināt dzīves kvalitāti dažādu neiroloģisko slimību pacientiem.

 

 

Foto: Spānijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206