2023.gada 15. – 16.februārī Vācijas digitālās infrastruktūras ministrs Volkers Vīsings (Volker Wissin) Baltijas valstu vizīšu ietvaros tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku, lai uzklausītu Latvijas labās prakses piemērus digitalizācijas jomā, ko pārņemt un no kā mācīties, lai Vācija varētu straujāk attīstīties digitālajā jomā. Abi ministri piedalījās Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskajā konferencē, kur M.Sprindžuks dalījās ar ministrijas pieeju, kas veiksmīgi palīdzējusi pārvaldes un sabiedrības digitālajā pārveidē, kā arī diskutēja par kopējo digitālo Eiropu. 

Ministrs M.Sprindžuks: "Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir iespēja baudīt ērtu digitālo dzīvi - lielāko daļu dzīves situāciju var atrisināt digitāli, un cilvēki to izmanto. Iepriekšējos septiņos gados prioritāte bija investēt digitālās pārvaldes pakalpojumos, lai nodrošinātu ērtus un pieejamus valsts pakalpojumus visur. Tagad esam priecīgi baudīt sava darba augļus, gandrīz visi valsts pakalpojumi ir digitāli." 

Vācijas digitālās infrastruktūras ministrs V.Vīsings savā uzrunā akcentēja, ka Baltijas valstis digitalizācijas jomā ir daudz ātrākas un tālu priekšā citām valstīm. Lai uzlabotu šī brīža situāciju, V.Vīsings informēja par ieceri izveidot digitālo inovāciju klubu, kurā aicināja piedalīties arī Latviju, lai veicinātu visas Eiropas Savienības ātrāku digitalizāciju. 

Abi ministri tikšanās laikā 15.februārī apsprieda nacionālās digitālās stratēģijas, publiskos digitālos pakalpojumus, tostarp pārrobežu, kā arī digitālo identitāti. Tikšanās laikā ministrs M.Sprindžuks dalījās arī pieredzē par Latvijas digitalizācijas vīziju un veiksmes stāstiem, pauda savas vērtības digitalizācijas jomā, kā arī izteica interesi par pieredzes apmaiņu automatizācijas ražošanā un autonomā transporta jomā.  

Latvija ar Vāciju līdz šim ir sadarbojusies Eiropas Strukturālo un investīciju fondu “Eiropas teritoriālā sadarbība” mērķa transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ietvaros, arī turpmāk Latvija ir atvērta sadarbības iespējām ar partneriem no Vācijas nākamajā 2021.-2027. gada plānošanas periodā.