Ministre Inga Bērziņa

2024. gada 27. maijā Latvijas, Vācijas, Igaunijas un Lietuvas ministri Inovāciju kluba preses konferencē iepazīstināja ar sagatavotajām rekomendācijām nākamai Eiropas Komisijas darba programmai digitālās politikas pilnveidei. Vācija un Baltijas valstis vēlas stiprināt Eiropas Savienības (ES) digitālo telpu un pilnveidot esošos nosacījumus inovāciju, datu pieejamības, drošas identifikācijas un savienojamības veicināšanai.  

Preses konferencē ministri kopīgi iepazīstināja ar saviem plāniem par jaunu ES digitālo programmu, kuras galvenais elements ir tirgus šķēršļu mazināšana. Četras valstis nākamai Eiropas Komisijas darba programmai iesniedz rekomendācijas, ar aicinājumu izveidot digitāli vienotu tirgu, kā arī pragmatiskas un efektīvākas pieejas šā mērķa sasniegšanai. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa: "Sastopoties ar intensīvu globālo konkurenci, mēs saprotam, ka digitālo tehnoloģiju sniegtās priekšrocības spēs izmantot tikai visstraujāk attīstītās ekonomikas valstis, kurās ir vislabvēlīgākie apstākļi. Inovāciju klubs simbolizē mūsu apņemšanos mācīties vienam no otra, dalīties zināšanās un kopīgi veidot ES digitālo politiku. Apvienojot mūsu stiprās puses, esam sagatavojuši rekomendācijas ES digitālās politikas attīstībai. Esmu pārliecināta, ka šie ieteikumi būs kā vadlīnijas Eiropas Komisijas gaidāmajai darba programmai, lai stiprinātu mūsu stratēģiskās spējas, radot ilgtspējīgāku un konkurētspējīgāku Eiropu." 

Vācijas Federālo digitālo un transporta lietu ministrs Dr. Volkers Visings (Dr. Volker Wissing): " Mums ir nopietna konkurence. Tikai visstraujāk attīstītās valstis ar labākajām sistēmām gūs labumu no digitālajām tehnoloģijām un tādējādi nodrošinās savu labklājību. Eiropā mums vairāk jākoncentrējas uz brīvā tirgus inovatīvo spēku, jo īpaši digitālajā nozarē. Tas nozīmē mazāku valdības iejaukšanos, nekādu izolāciju un lielāku brīvību Eiropas uzņēmumiem. Ar Inovāciju kluba palīdzību mēs vēlamies likvidēt tirgus šķēršļus un nevajadzīgus ziņošanas pienākumus uzņēmumiem. Mēs vēlamies palielināt datu pieejamību un veicināt vienotus standartus. Valstij būtu jākoncentrējas uz tādiem svarīgiem uzdevumiem kā konkurencei labvēlīgi nosacījumi platjoslu paplašināšanai." 

Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministre Aušrine Armonaite (Aušrinė Armonaitė): “Mūsu mērķis ir padarīt Eiropu par pasaules līderi digitālajā laikmetā un radīt labvēlīgu vidi jaunajām digitālajām tehnoloģijām un novatoriskiem risinājumiem. Inovāciju klubs uzņemas vadošo lomu, un mūsu valstu eksperti sniedz praktiskus priekšlikumus, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju galvenajās jomās. Lietuvai kopā ar citām dalībvalstīm ir ievērojama pieredze un zināšanas progresīvu digitālo tehnoloģiju ieviešanā un integrēšanā, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgas mūsu ekonomikas attīstībai.” 

Igaunijas ekonomikas un informācijas tehnoloģiju ministrs Tīts Risalo (Tiit Riisalo): “Par datu potenciāla izmantošanu tiek runāts jau kādu laiku. Eiropai ir pēdējais laiks šīs idejas īstenot. Pamatojoties uz nesen veikto pētījumu, Igaunijas ekonomikai ir iespējas augt līdz pat 8 % gadā, ja datu un mākslīgā intelekta potenciāls tiks izmantots pilnībā. Lai izmantotu šo potenciālu, mums ne tikai aktīvi jāpiesaista Eiropai labākie mākslīgā intelekta, datu un digitālie talanti, bet arī strauji jāveido reglamentējoši un tehnoloģiski rīki, ko uzņēmumi varētu izmantot, vienlaikus padarot atvērtos datus pieejamus inovācijām un jaunu uz datiem balstītu pakalpojumu radīšanai. Eiropas iedzīvotājiem ir jānodrošina ne tikai spēcīgas mākslīgā intelekta un datu prasmes, bet arī uz datu apmaiņu balstīti rīki un plaši izmantotas privātumu uzlabojošas tehnoloģijas, kas ir viņu rīcībā.” 

Inovāciju kluba priekšlikumi. 

Foto: Valsts kanceleja