dators

Rīga, 2021. gada 2. martā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs attālināti tikās ar Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālākos valsts digitālās transformācijas virzienus, kā arī ministrijas dienaskārtībā esošas digitālo izaugsmi veicinošas reformas.

Puses apsprieda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātās "Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam", kas nosaka ilgtermiņa prioritātes un stratēģiskās vadlīnijas valsts digitālajai attīstībai un pārmaiņām, kas īstenojamas visās tautsaimniecības un dzīves jomās, lai nodrošinātu digitālās vides iespēju izmantošanu un attīstīšanu Latvijas sabiedrībā un valsts pārvaldē.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Ministrija īsteno nozīmīgas reformas, lai Latvija kļūtu par valsti, kas aktīvi piedalās pasaules kopējo zināšanu vairošanā un tehnoloģiskās attīstības virzīšanā. Līdz ar ministrijas izstrādātajām digitālās transformācijas pamatnostādnēm esam izveidojuši stratēģiju straujai izaugsmei, tostarp nosakot priekšnoteikumus, lai sabiedrība būtu zinoša un gatava izmantot pieejamos digitālos rīkus. Kopā ar sadarbības partneriem, tādiem kā LIKTA, mums jāturpina iedrošināt sabiedrība un privātā sektora pārstāvji arvien vairāk izmantot digitālās iespējas un uzdrošināties uzsākt ko jaunu, veicinot uzņēmēju spēju izstrādāt konkurētspējīgākus pakalpojumus un risinājumus.”

LIKTA pārstāvji īpaši uzsvēra nepieciešamību attīstīt digitālās prasmes gan valsts pārvaldē, gan sabiedrībā kopumā, kā arī digitalizācijas iespēju plašāku izmantošanu privātajā sektorā, vienlaikus asociācijas pārstāvji atzinīgi vērtēja VARAM uzsāktās reformas un pamatnostādnēs izvirzītos mērķus. 

Ministrs sarunas laikā ar LIKTA pārstāvjiem runāja par ministrijas digitālās transformācijas reformu, kuras īstenošanā ministrijā rit darbs vairākos virzienos, lai nodrošinātu mūsdienīgu pārvaldību, datu plašāku izmantošanu, modernizāciju, kā arī digitālo pakalpojumu pieejamības un pratības nodrošināšanu iespējami plašākai sabiedrībai.

Ministrs uzsver, ka VARAM reformas, tostarp, paredz salāgot un modernizēt valsts pārvaldes digitālās infrastruktūras iespējas, lai pēc iespējas nodrošinātu ērti pieejamus datus, kas radītu arī jaunus pakalpojumus, kā arī tiktu novērsta situācija, ka valsts dati ir ieslēgti sadrumstalotās un savstarpēji nesavienojamās sistēmās, līdz ar to nav koplietojami. Tāpat gan ministrs, gan LIKTA pārstāvji ir vienisprātis, ka nepieciešams turpināt stiprināt sakaru infrastruktūru vienmērīgi visā valsts teritorijā, īpaši domājot par reģioniem. Kā Latvijas labo piemēru LIKTA pārstāvji minēja mākslīgā intelekta izmantošanas straujo attīstību, kur arvien rodas jauni pakalpojumi un mākslīgā intelekta asistenti dažādās nozarēs. 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478
e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv