INTERLINK Preses relīze

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Horizon 2020” projekta INTERLINK (“Inovatīva pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū”) izstrādātās platformas testēšanas pasākumi (turpmāk – testēšana) visā Latvijā ir veiksmīgi noslēgušies. Vienlaikus, pilotprojekta ietvaros līdzīgi pasākumi tika rīkoti arī Itālijā un Spānijā.

INTERLINK platforma sniedz iespēju publiskās administrācijas pārstāvjiem strādāt kopā ar iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu uzlabošanā un izveidošanā. Latvijas pilotpētījumā tika iesaistīti vairāk nekā 50 iedzīvotāji, tajā skaitā, pašvaldību un to iestāžu darbinieki (digitālie aģenti, bibliotekāri, sociālā dienesta darbinieki u.c.), kuri testēja iespēju ar platformas palīdzību uzlabot jau esošu digitālo e-pakalpojumu aprakstus portālā www.latvija.gov.lv, padarot pakalpojumu aprakstu lietotājiem draudzīgāku un vieglāk uztveramu, ņemot vērā pakalpojumu gala lietotāju viedokli un ieteikumus.

Platformas testēšana notika piecās Latvijas apdzīvotās vietās – Kuldīgā, Jelgavā, Tukumā, Pūrē, Bauskā.

Testēšanas dalībnieki iepazinās ar platformas funkcionalitāti, sniedza savu viedokli un ieteikumus par platformu, kas INTERLINK projektam ir būtiski, lai turpinātu sistēmas attīstību ilgtermiņā, pielāgojot to Latvijas iedzīvotāju vajadzībām. Tāpat dalībnieki sniedza viedokli par e-pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kas ļāva apkopot tipiskākās problēmas to pieejamībā. INTERLINK platformas testēšanas rezultātā tika izveidota e-pakalpojumu aprakstu veidne, uzlabots e-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana vai faktiskās adreses norādīšana” saturiskais apraksts, kā arī salīdzināts www.Latvija.gov.lv  iekļautais e-pakalpojuma apraksts ar jaunizveidoto aprakstu.

Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar INTERLINK konsorciju secināja, ka digitālās koprades  galvenais priekšnoteikums ir labas digitālās prasmes, tāpēc jāturpina gan digitālo aģentu iesaiste jaunu iniciatīvu popularizēšanā, gan jāveicina iedzīvotāju interese par digitālo prasmju apguvi kopumā. Ņemot vērā darba grupās secināto, varam teikt, ka platformai ir potenciāls atvieglot pilsoņu iniciatīvu iesaistīties pašvaldību vai valsts iestāžu projektos.

Kontakti:

VARAM Projektu pārvaldības departamenta vecākā projekta aktivitātes koordinatore Ilva Krūmiņa: ilva.krumina@varam.gov.lv

Informācija par projektu latviešu valodā šeit 

Informācija par projektu angļu valodā šeit 

logo
logo