Preses relīze INTERLINK
Interlink

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Horizon 2020” projekta INTERLINK (“Inovatīva pakalpojumu koppiegāde digitālajā vienotajā tirgū”) izstrādātās platformas testēšanas pasākumi visā Latvijā ir veiksmīgi noslēgušies. Vienlaikus projekta ietvaros līdzīgi pasākumi tika rīkoti arī Itālijā un Spānijā.

INTERLINK platforma sniedz iespēju publiskās administrācijas pārstāvjiem strādāt kopā ar iedzīvotājiem dažādu pakalpojumu uzlabošanā, izveidošanā vai pat piegādē. Latvijas pilotpētījumā tika iesaistīti vairāk nekā 100iedzīvotāji, kuri testēja iespēju ar platformas palīdzību uzlabot jau esošu digitālo e-pakalpojumu aprakstus portālā latvija.lv, padarot pakalpojumu aprakstus lietotājiem draudzīgākus un vieglāk uztveramus, ņemot vērā pakalpojumu gala lietotāju viedokli un ieteikumus.

Testēšanas pasākumi tika organizēti no šī gada jūlija līdz septembrim. Tajos piedalījās dažādu pašvaldību iedzīvotāji, bibliotēku darbinieki, sociālā dienesta pārstāvji, pedagogi, digitālo centru pārstāvji, digitālie aģenti,pašvaldību darbinieki un privātā un nevalstisko organizāciju sektora pārstāvji. Platformas testēšanas pasākumi notika 12 Latvijas apdzīvotās vietās – Preiļos, Priekuļos, Kuldīgā, Jelgavā, Liepājā, Siguldā, Pūrē, Bauskā, Tukumā, Jūrmalā, Rīgā un Ogrē.

Pasākumu dalībnieki sniedza savu viedokli un ieteikumus par izstrādāto platformu, kas INTERLINK projektam ir būtiski, lai turpinātu sistēmas attīstību, pielāgojot to Latvijas iedzīvotāju vajadzībām. Tāpat pasākumu dalībnieki sniedza viedokli par e-pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kas ļāva apkopot tipiskākās problēmas to pieejamībā. INTERLINK platformas testēšanas rezultātā VARAM ieguva visaptverošu informāciju par nepieciešamajiem uzlabojumiem platformā. Tie tiks prezentēti un nodoti platformas izstrādātājiem, lai tos iestrādātu nākamajās platformas izstrādes kārtās. Projekta ietvaros norisināsies arī otrā pilotpētījuma kārta 2023. gadā.

VARAM sadarbībā ar INTERLINK konsorciju secināja, ka digitāla kopdarba galvenais priekšnoteikums ir labas digitālās prasmes, tāpēc jāturpina gan digitālo aģentu iesaiste jaunu iniciatīvu popularizēšanā, gan jāveicina iedzīvotāju interese par digitālo prasmju apguvi kopumā. Pilotpētījuma pirmā kārta piesaistīja gan pašvaldību darbiniekus, gan aktīvākos vietējo kopienu iedzīvotājus. Platformai ir potenciāls atvieglot pilsoņu iniciatīvu ieviešanu (arī bez publiskā sektora iesaistes), piemēram, līdzdalības budžeta projektu plānošanu un ieviešanas vadību.

Kontakti:

VARAM Projektu pārvaldības departamenta vecākā projekta aktivitātes koordinatore Ilva Krūmiņa: ilva.krumina@varam.gov.lv

Informācija par projektu latviešu valodā šeit 

Informācija par projektu angļu valodā šeit 

 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv