Teritorijas attīstības plānošana

Ministru kabinetā 12.02.2020. iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Informatīvais ziņojums  “Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai īstenošanas 2016.-2019.gadā starpposma novērtējumu”.

2016. gadā Ministru kabinetā apstiprināts Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (Piekrastes plānojums), kas ir pirmais nacionāla līmeņa tematiskais plānojums. Plašāka informācija par Piekrastes plānojumu pieejama šeit.

Lai novērtētu Piekrastes plānojuma īstenošanu, sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts Informatīvais ziņojums “Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai īstenošanas 2016.-2019.gadā starpposma novērtējumu” (Informatīvais ziņojums).

Informatīvais ziņojums un tā pielikumi pieejami: