Sarunfestivāls LAMPA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā sarunu festivālā “LAMPA”, Cēsīs, organizēs diskusiju – “Jaunais Pašvaldību likums un iedzīvotāju interešu pārstāvniecība”. Diskusija notiks 9.jūnijā plkst. 12.30–13.30 uz festivāla "LAMPA" Reģionu skatuves Cēsu pils parkā. 

Diskusijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti un citu organizāciju pārstāvji diskutēs par būtiskāko jaunajā pašvaldību likumā un iespējām iedzīvotājiem pilnvērtīgi izmantot savas likumā noteiktās tiesības, lai līdzdarbotos savas administratīvās teritorijas attīstībā.   

Diskusijas dalībnieki būs ministrs Māris Sprindžuks, ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša, British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva, Valsts Kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Kapitāla tirgus eksperts un Ādažu novada apkaimju biedrības valdes priekššedētājs Ģirts Dubkēvičs, Viļānu pilsētas Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Vija Piziča un Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis. 

Jaunais Pašvaldību likums ir viens no pēdējā laika nozīmīgākajiem izstrādātajiem tiesību aktiem, kas nosaka arī jaunus sabiedrības līdzdalības mehānismus.  

Likums stājies spēkā 2023.gada 1. janvārī un aizstāj novecojušo, 1994. gadā pieņemto likumu “Par pašvaldībām” un nosaka pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, pārvaldes institucionālo sistēmu, domes un tās izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvaras, sadarbību starp pašvaldībām un ar valsts institūcijām. Likums paredz nodrošināt arī vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību pašvaldībās, izveidojot konsultatīvas institūcijas.  Šajā kontekstā jāmin arī līdzdalības budžets, kā viens no sabiedrības iesaistes instrumentiem.

Diskusiju varēs vērot arī tiešraidē, ministrijas Facebook kontā un British Council pārstāvniecības Latvijā Facebook kontā.