Dators

Rīga, 2020. gada 16. oktobrī – Šodien Ludzā darbu sāk Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas iedzīvotājiem sniegs palīdzību darbā ar e-pakalpojumiem un konsultācijas par citām iespējām e-vidē.

Ministrija pilnveido valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta sistēmu, radot priekšnosacījumus, lai iedzīvotājs valsts pārvaldes pakalpojumus attālināti var saņemt tik pat ērti, cik klātienē. Pakalpojumu saņemšana primāri norit elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus, vai klātienē – speciālisti vienotajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotājam sniedz konsultācijas un palīdz pieteikt e-pakalpojumus elektroniski.

Centra  mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

VPVKAC klātienē varēs pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta pakalpojumu, kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Tāpat būs iespēja saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Būs pieejama arī informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laiku un pieteikšanās kārtību.

VPVKAC būs pieejami dažādi pašvaldības pakalpojumi, kā piemēram: deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņu par personas deklarēto dzīvesvietu, reģistrēt bērnu rindā uz Ludzas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, iesniegt dokumentus dažādu atļauju saņemšanai, piemēram, ielu tirdzniecības atļauja, koku ciršanas atļauja, atļauja publisko pasākumu organizēšanai, iesniegt jebkurus citus pašvaldībai adresētus iesniegumus, veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī citus pakalpojumus.

Vienoto klientu apkalpošanas centru speciālisti palīdzēs pirmajos soļos e-pakalpojumu pasaulē, parādīs, kā izmantot portālu Latvija.lv un tajā pieejamos e-pakalpojumus un e-adresi, kā izmantot drošu elektronisko parakstu, un sniegs konsultācijas par citām iespējām e-vidē. Visu vienoto klientu apkalpošanas centru adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu centri”.

Ludzas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem būs pieejams katru darba dienu, no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 8:00 līdz 17:00.

Patlaban Latvijā darbojas 93 VPVKAC, tādējādi turpinot tīkla attīstību un publisko pakalpojumu pieejamības veicināšanu pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv