Konference

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo piektdien, 12. maijā, plkst. 11.00 organizēs konferenci “Austrumu pierobeža: attīstības iespējas un izaicinājumi attālajiem reģioniem”, kurā apspriedīs Latvijas un Eiropas Savienības Austrumu pierobežas attīstības izaicinājumus un iespējas, tai skaitā iespējamos atbalsta pasākumus ekonomikas attīstības veicināšanai, izzinot citu valstu pieredzi attālo reģionu attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā. Konference būs vērojama arī tiešsaistē YouTube platformā: https://www.youtube.com/watch?v=htZTM_ugwz8 

Konferenci ar runu atklās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, kā arī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire un Norvēģijas Karalistes ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Ine Måreng.  

Konferences ietvaros paredzēts uzklausīt un apspriest citu valstu pieredzi Eiropas Savienības Austrumu pierobežas teritoriju attīstībā, vērtējot tās piemērotību Latvijas apstākļiem, ņemot vērā globālās, Eiropas un Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības tendences. Tāpat tiks meklēti papildus iespējamie atbalsta instrumenti Eiropas Savienības līmeņa atbalsta programmai Austrumu pierobežas teritorijām, t.sk. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto sociāli ekonomisko seku mazināšanai. 

Konferencē aicināti piedalīties un dalīties pieredzē pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Norvēģijas, kā arī no  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD). Konferences darba valodas būs latviešu un angļu, nodrošinot sinhronu tulkošanu.  

Konference tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta Nr.LV-LOCALDEV-0001 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (UAP Latgale)” ietvaros.