vizuālis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēs tiešsaistes semināru “Pašvaldību loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam ieviešanā”, kurā plānots diskutēt par pašvaldību lomu Apvienoto Nācijas Organizācijas (ANO) mērķu ieviešanā. Seminārs notiks 2023.gada 26.septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00, tiešsaistes platformā MS Teams. 

Seminārs notiks Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā un tiek rīkots ar mērķi, lai diskutētu par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas progresu Latvijā un pašvaldību lomu mērķu ieviešanā. Tāpat plānots diskutēt par Valsts kontroles veiktās revīzijas “Vai Latvijā ir izveidoti priekšnosacījumi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai?” gūtajiem secinājumiem.  

Semināra pārstāvji tiks iepazīstināti ar VARAM un Valsts kancelejas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem, kā praktiski pašvaldībās ieviest ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tāpat pašvaldību pārstāvji dalīsies pieredzē ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, t.sk. attīstības plānošanas, budžeta plānošanas procesā un ieviešanas uzraudzībā. 

Lai veicinātu pasaules attīstību un tā būtu ilgtspējīga, ANO dalībvalstis 2015.gadā pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam”, nosakot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus un tiem atbilstošus 169 apakšmērķus, kas sasniedzami līdz 2030.gadam. ANO ekspertu ieskatā, līdz pat 65% no 169 apakšmērķiem ir saistīti ar pašvaldību kompetencē esošām darbībām un tieši vietējās pašpārvaldes līmenis būs izšķirošais posms to sasniegšanā. Arī Latvijas Republikas Valsts kontroles revidentu vērtējumā, vismaz 53% no Pašvaldību likumā noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām ir saistītas ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pašvaldībām ir būtiska loma izpratnes veicināšanai vietējā un reģionu līmenī.  

Attiecībā par Eiropas Savienības dalībvalstu līdzšinējo progresu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, Eiropas Padome 2023.gada 20.jūlijā apstiprināja, ka Eiropas Savienības dalībvalstis ANO Ģenerālās asamblejas 78.sesijā apņemas paātrināt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Latvijas apņemšanos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā apstiprināja Latvijas Republikas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, 2023.gada 20.septembrī, piedaloties ANO Ģenerālās asamblejas 78.sesijas atklāšanā.