vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce

Rīga, 2020. gada 13. oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pievienojusies kopīgai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona deklarācijai “Digital North 2.0”. Tās mērķis ir būtiski stiprināt reģiona līderību digitālās transformācijas jomā. Deklarācijā paustas apņemšanās palielināt mobilitāti un digitālo pakalpojumu integrāciju Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā un kopīgi risināt sabiedrības izaicinājumus, veidojot kopēju telpu pārrobežu digitālajiem pakalpojumiem, drošai datu apmaiņai un kopīgai tehnoloģiju attīstībai.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Ziemeļvalstis kopā ar Baltijas valstīm ir gatavas sasniegt augstus mērķus un kļūt par piemēru pārējai pasaulei kā ilgtspējīgākais un digitāli integrētākais reģions. Latvija jau ilgākā periodā atzīta kā viena no valstīm ar augstāko digitālo briedumu ES, līdz ar to arī mūsu zināšanas un pieredze ir būtiskas reģiona digitalizācijas veicināšanā. Esam gatavi kopīgi izstrādāt un ieviest progresīvas digitālās tehnoloģijas, realizēt inovatīvas datu izmantošanas iespējas, kā arī sniegt sabiedrībai drošus un kompleksus pārrobežu pakalpojumu risinājumus. Kopīga stratēģiskā sadarbība nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem jaunus ilgtermiņa pakalpojumus reģionā.”

Deklarācija “Digital North 2.0” ir būtisks solis digitālās transformācijas jomā un tā iezīmēs stratēģiskās darbības virzienus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībai līdz 2024. gadam. Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona mērķis ir līdz 2030. gadam kļūt par savienotāko un ilgtspējīgāko reģionu pasaulē kopīgi attīstot un ieviešot progresīvas digitālās tehnoloģijas, kā arī izveidojot vienotu datu vidi un nodrošinot pakalpojumu pārrobežu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģiona valstis jau patlaban saskata iespējas kļūt par spēcīgiem līderiem un piemēru pārējai pasaulei digitalizācijas jomā un šī apņemšanās, līdz ar deklarācijas pieņemšanu, ir jāveicina vēl pārliecinošāk. Parakstot deklarāciju, valstis apņēmušās cieši sadarboties, lai uzlabotu pārrobežu digitālo pakalpojumu infrastruktūru un nodrošinātu pakalpojumus, kas atbalsta personu brīvu pārvietošanos, preču, pakalpojumu, kapitāla un datu mērķtiecīgi veidotu apriti reģionā. Tostarp deklarācija paredz veicināt arī visaptverošu elektroniskās identifikācijas (eID) pārrobežu izmantošanu. Tāpat valstis apņemas radīt tehniskos un juridiskos  priekšnosacījumus digitālajai integrācijai.

Līdz ar “Digital North 2.0” paredzēts veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopējas līderības veicināšanu Eiropas Savienības valstīs un globāli, sekmējot digitālo kompetenču sabiedrības attīstību. Piemēram, veicinot jaunu 5G testēšanas iekārtu izstrādi un uzraugot 5G pielietojuma attīstību. Ziemeļvalstis un Baltijas valstis jau pašlaik īsteno dažādus sadarbības pasākumus ar mērķi paātrināt reģiona digitālo briedumu un uzlabot pārrobežu digitālo pakalpojumu pieejamību.

Eiropas sabiedrības paradumi mainās - strauji pieaug pieprasījums pēc daudzvalodīgas digitālās vides, pakalpojumiem, kas pieejami neatkarīgi no valodas, kurā runājam. Pašlaik Latvija koncentrējas digitālo risinājumu integrēšanai valsts iekšienē. Nākotnē galvenā uzmanība būtu jāpievērš kopīgu pakalpojumu infrastruktūras komponentu izmantošanai un attīstīšanai Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionā.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu datu telpa paver daudzas iespējas publiskā sektora IKT infrastruktūras atvēršanai privātā sektora struktūrām, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības digitālo pārveidi un ekonomikas izaugsmi.

Deklarāciju sagatavojuši Baltijas valstu un Ziemeļvalstu digitālās jomas ministri, balstoties uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopējām prioritātēm un iepriekšējo “Digital North 2017-2020” deklarāciju.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv