Preses relīze
Latvijas delegācija Monsā, Beļģijā

10. Eiropas Reģionu un pilsētu samitā Monsā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa savā uzrunā akcentēja Latvijas pašvaldību un reģionu izaicinājumus, saskaroties ar dažādiem gan dabas, gan cilvēku izraisītiem apdraudējumiem, labo praksi un nākotnes vajadzības, kā arī klātesošos sveica Eiropas Reģionu komitejas 30. gadadienā. 

“Noturības stiprināšana pret dabas un cilvēku radītām nelaimēm ir nozīmīga visos pārvaldes  līmeņos — vietējā, valsts un Eiropas Savienības (ES). ES Klimata pārmaiņu stratēģija aicina uzlabot mūsu spēju sagatavoties un reaģēt uz klimata pārmaiņu izraisītām katastrofām nākotnē. Papildus klimata pārmaiņām, saskaramies arī ar pilna mēroga karu, kas izvēršas ļoti tuvu mums un kas pieprasa gudrus un kritiskos apstākļos pielāgojamus risinājumus pašvaldībās un reģionos. ES austrumu robežas attīstība un drošība ir ES kopīga interese. Tāpēc šiem reģioniem ir nepieciešams atbalsts ES līmenī šobrīd un arī nākotnes kohēzijas politikas kontekstā. Tāpat teritoriju noturīguma sekmēšanā nozīmīga ir ES teritoriālā sadarbība, t.sk. Interreg programmu ietvaros, uzsākot un stiprinot sadarbību starp atsevišķiem ārējo robežu reģioniem,’’ savā runā pauda VARAM ministre Inga Bērziņa.

Samita ietvaros VARAM ministre I. Bērziņa tikās ar Eiropas Reģionu komitejas prezidentu Vasko Alvesu Kordeiro (Vasco Alves Cordeiro) un Valonijas premjerministru Elio Di Rupo. Abās sarunās tika izcelta Kohēzijas politikas nākotne un nepieciešamība sniegt mērķētu atbalstu ES Austrumu pierobežas teritoriju attīstībai, kas palīdzētu risināt ar drošību saistītus jautājumus.

Samita laikā tika pieņemta Monsas deklarācija, paužot apņemšanos sekmēt stiprāku, taisnīgāku un noturīgāku Eiropu ar tās reģioniem un pašvaldībām, uzsverot Kohēzijas politikas nozīmi un nepieciešamību ievērot teritoriju atšķirīgo situāciju.

10. Eiropas Reģionu un pilsētu samits sniedza skatījumu uz patlaban aktuālām tēmām gan politiķiem, gan iedzīvotājiem - ilgtspējīgu attīstību, nepieciešamību nodrošināt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju, pašvaldību un ES nākotni, tostarp tās paplašināšanos un kara Ukrainā radīto izaicinājumu pārvarēšanu.

 

 

Sabīne Spurķe
Ministres padomniece komunikācijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
+37120604166
sabine.spurke@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv