Pašvaldības Preses relīze
Bērns spēlējas ar koka klučiem, attēlam ir ilustratīva nozīme

Šodien Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”, atbalstot iespēju pašvaldībām ar lielu bērnu skaitu, kas gaida rindā uz bērnudārziem, saņemt valsts aizdevumu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidei un paplašināšanai.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Pieredze rāda, ka šāda veida aizdevumi ir efektīvs veids, kā uzlabot pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību. Salīdzinot ar 2020.gada 1.oktobra datiem, rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājusies par 21%. VARAM apkopotā informācija parādīja, ka 2021.gada 1.oktobrī kopējā rindā uz pašvaldību bērnudārziem bija 7 892 bērni. Tāpēc aicinu pašvaldības izmantot šo iespēju un ieguldīt jaunu pirmsskolu būvniecībā vai paplašināšanā arī nākamajā gadā, tā padarot savu novadu vai pilsētu par pievilcīgu vietu jaunām ģimenēm.”

Šāda veida aizņēmumi pašvaldībām bija pieejami arī 2020.gadā un 2021.gadā. Šajā laikā ar valsts budžeta aizdevumu 25 259 322,22 eiro apmērā 18 investīciju projekti ir jau īstenoti vai vēl turpinās to īstenošana Ķekavas, Mārupes, Olaines, Salaspils, Ropažu, Siguldas un Tukuma novados, kā arī Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā un Rīgā. Šo 18 investīciju projektu īstenošanas rezultātā tiks radītas 2 463 jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kā pašvaldībām iesniegt VARAM izvērtēšanai investīciju projektus jaunu bērnudārzu būvniecībai vai esošas ēkas paplašināšanai ar mērķi radīt jaunas vietas.

Aizdevumam var pieteikties pašvaldības, kurās uz 2021.gada 1.oktobri bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir iekļauti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir lielāks par 100 un attiecīgās pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot investīciju projektu, bērnu skaits rindā ir lielāks par 50.

Maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs paredzēts līdz 22 000 eiro par vienas vietas izveidi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai un 15 840 eiro par vienas vietas izveidi pārējos būvniecības gadījumos (esošo pirmsskolas izglītības iestāžu pārbūve un paplašināšana). Pašvaldībām jānodrošina budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 10% no kopējām būvdarbu izmaksām, un būvdarbi jāuzsāk līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pašvaldības ir aicinātas iesniegt savus investīciju projektus VARAM divos uzsaukumos: līdz 2022.gada 1.februārim un  līdz 2022.gada 1.jūnijam. Iesniedzot projekta pieteikumu, pašvaldībai ir jāizpilda MK noteikumu pielikums.