Fondi un investīcijas Preses relīze
bērnudārzs

2023. gada 6. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 25 882 500 eiro apmērā  pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) infrastruktūras attīstībai.

Pasākumam1 pieejamais atbalsts paredzēts jaunu PII būvniecībai, esošo PII pārbūvei (tai skaitā paplašināšanai jeb piebūvju būvniecībai) vai esošu ēku atjaunošanai vai pārbūvei, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai, lai izveidotu jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz 1070 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai PII, lai veicinātu pašvaldību pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību.

Vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno projektus, kuru kopējais ERAF finansējums nepārsniedz 5 milj. eiro.

Atbalsts paredzēts pašvaldībām, kurās rinda uz PII ir lielāka par 100 bērniem.

Pasākumu paredzēts īstenot līdz 2029. gada 31. decembrim.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 11.aprīļa Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdē. Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

[1] Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība"