Atbalsts Pašvaldības Preses relīze Ukraina
dokumenti

Ministru Kabinets (MK) apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"" kas paredz finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu pašvaldību izdevumu segšanu par 2022. gada decembri, kas saistīti ar atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tādējādi noteikta kopējā finansējuma summa no valsts budžeta programmas "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai", 4617897 eiro apmērā.

Ministrijas izstrādātais MK rīkojuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībām izdevumu kompensēšanu par 2022. gada decembri, kas tām radušies, sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem,  tai skaitā izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai (primārā atbalsta sniegšanai, kā arī atlīdzībai fiziskām un juridiskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu), sociālā atbalsta nodrošināšanai, izglītības nodrošināšanai, pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošināšanai

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, par noteiktiem atbalsta apmēriem un izmaksām lemj Ministru kabinets*. No valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" VARAM tika piešķirts finansējums 54 263 073,67 eiro apmērā, lai reizi mēnesī pašvaldībām kompensētu attiecīgus izdevumus. Nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, VARAM, atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem, pašvaldībām, jau ir pārskaitījusi finanšu līdzekļus par periodu no februāra līdz novembrim 54 263 073,67 eiro apmērā, lai segtu izdevumus, kas pašvaldībām radušies 2022. gadā, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

 *Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojums Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu.